Tranzitinių deklracijų forminimas

 

 

 

Teikiame Tranzitinių deklracijų forminimo paslaugas

NCTS – Naujoji kompiuterizuota tranzito sistema.
T1 procedūra – išorinio Bendrijos tranzito procedūra arba bendroji tranzito procedūra.
T2 procedūra – vidinio Bendrijos tranzito procedūra.
Elektroninis pranešimas – struktūruota elektroninė (tekstinė) informacija (XML

dokumentas), skirta NCTS priemonėmis vykdomam keitimuisi tranzito deklaracijos duomenimis, bei kita informacija, susijusi su Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūrų vykdymu.

Grįžtamoji procedūra – procedūra, taikoma teisės aktų nustatytais atvejais, kai tranzito deklaracijos neįmanoma pateikti NCTS priemonėmis ir prekės Bendrijos arba bendrajai tranzito procedūrai įforminti išvykimo muitinės įstaigoje deklaruojamos pateikiant nustatyta tvarka užpildytą bendrojo administracinio dokumento tranzito rinkinį (1-ąjį, 4-ąjį ir 5-ąjį
egzempliorius) arba tranzito lydimąjį dokumentą.

Tranzito deklaracija – elektroniniai tranzito deklaracijos duomenys, atitinkantys Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 37a priedo reikalavimus.

Verslininko modulis – taikomoji programinė įranga, skirta elektroninių duomenų mainams tarp Bendrijos arba bendrosios tranzito procedūros vykdytojo (jo įgalioto asmens), prekių, kurios gabenamos įforminus šią procedūrą, gavėjo ar kito asmens, kuris pateikia pirmiau minėtas prekes paskirties muitinės įstaigai, ir kompetentingų Lietuvos Respublikos muitinės įstaigų.

 
smart foreash